Minust

Olen Reeli Tamme, laste füsioterapeut ja nelja lapse ema.

2010. a lõpetasin Tartu  Ülikooli füsioteraapia eriala bakalaureuseõppe ja asusin tööle Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinikusse. 2013. a sündis minu esimene laps ja mõni kuu hiljem kaitsesin ka füsioteraapia erialal magistrikraadi.
Oma igapäevatöös aga ka sõpradele-tuttavatele aeg-ajalt nõu andes näen, kuidas meeletu info kogus lapsevanemad sageli segadusse ajab ja kuidas minu kui lastefüsioterapeudi jaoks nii elementaarne teadmine võib lapsevanemate jaoks midagi nii uut ja kasulikku olla.

Ma ei ole ise ema, kes kogu beebi ärkveloleku aja aktiivselt temaga tegeleb. Aga mul on hea meel, et oma erialaste teadmiste ja kogemuste baasil oskan need hetked, mil ma otsustan beebiga aktiivselt tegeleda, sisustada eesmärgipäraselt ja teadlikult, et igakülgselt oma beebi liigutuslikku arengut toetada.

Nüüd, oma neljanda tütrega kodus olles, olen otsustanud hakata oma erialaseid teadmisi  ja praktilisi oskusi jagama, et ka teised vanemad saaksid oma beebide liigutusliku arengu toetamisel enesekindlamad ja teadlikumad olla.